Loading map...

Bà Rịa – Vũng Tàu chấm dứt hiệu lực công nhận chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội

19/09/2023 11:40

Hình minh họa

Cụ thể, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2716/SXD-QLN ngày 08/6/2023, Văn bản số 1266/SXD-QLN ngày 29/03/2023, UBND tỉnh thu hồi và chấm dứt hiệu lực văn bản số 5817/UBND-VP ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.

Mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh tự chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh giao các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Phú Mỹ và các đơn vị có liên quan tổ chức thu hồi hoặc trình UBND tỉnh thu hồi các văn bản liên quan đến quá trình triển khai thủ tục thực hiện dự án nêu trên.

UBND thị xã Phú Mỹ có trách nhiệm thực hiện công bố chủ trương thu hồi dự án trên cho người dân trong vùng dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng giao UBND thị xã Phú Mỹ nghiên cứu, đề xuất phương án, nguồn vốn đầu tư nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, báo cáo đề xuất để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2021 – 2025, địa phương này sẽ xây dựng 17 dự án với quy mô 12.150 căn hộ. Trong đó, 12 dự án với 8.719 căn dành cho người thu nhập thấp. 3 dự án với 3.118 căn trong khu công nghiệp, 313 căn số 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội của 2 dự án nhà ở thương mại.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến triển khai thêm 17 dự án, gồm 8 dự án cho công nhân và 9 dự án cho người có thu nhập thấp với hàng chục ngàn căn hộ.