Loading map...

Thái Nguyên tìm chủ cho dự án hơn 3.600 tỉ đồng

26/05/2023 16:49

Ảnh minh hoạ

Theo đó, dự án được thực hiện tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, có diện tích hơn 45,5ha. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp do các tổ chức và hộ gia đình cá nhân đang quản lý, sử dụng; chưa bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án trên 3.682,2 tỉ đồng. Trong đó sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 2.600 tỉ đồng. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 1.081 tỉ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án quý 2.2023- quý 3.2028.

Cùng ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cũng mời gọi đầu tư thực hiện Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1. Dự án được thực hiện tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là trên 7,69ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 169,88 tỉ đồng.