Loading map...

Hé lộ kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng

26/05/2023 09:16

Ảnh minh họa

Theo đó, năm 2023, huyện Hòa Vang thu hồi 103 ha đất nông nghiệp và 27ha đất phi nông nghiệp.

Đồng thời địa phương này cũng có kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 125,7ha; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với 2ha.

Trong năm 2023, quận Cẩm Lệ có kế hoạch thu hồi 9,4 ha đất nông nghiệp và 3,5ha đất phi nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 11,9ha; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với 1,7ha.

Tương tự, tại quận Hải Châu có kế hoạch thu hồi gần 4ha đất phi nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 0,43ha; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với 0,03ha.

Tại quận Thanh Khê có kế hoạch thu hồi 6,6ha đất phi nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 0,3ha; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với 0,09ha.

Riêng quận Liên Chiểu có kế hoạch thu hồi khoảng 4,8ha đất nông nghiệp và 8,3 ha đất phi nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 7,9ha.

Ngoài ra, tại quận Ngũ Hành Sơn có kế hoạch thu hồi 4,8ha đất nông nghiệp và 2,9ha đất phi nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 8,8ha; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với 0,0159ha.

Chưa hết, tại quận Sơn Trà có kế hoạch thu hồi 1,07ha đất phi nông nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với 1,3ha; chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với khoảng 0,4ha.