Loading map...

Lo “ôm đất” chờ quy hoạch, Quảng Ngãi kiểm soát chặt việc mua bán đất tại đảo Lý Sơn

26/05/2023 09:41

Lý Sơn sẽ trở thành trung tâm du lịch biển – đảo

Theo định hướng phát triển, trong tương lai Lý Sơn sẽ trở thành trung tâm du lịch biển - đảo, thành phố trực thuộc tỉnh và có sân bay quy mô 153 ha,… Đây cũng sẽ là một trong những vùng động lực phát triển của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 3/11/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp theo sau đó, Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022. Trong đó Trung ương đề ra nhiệm vụ xây dựng Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển - đảo.

Bên cạnh đó, ngày 28/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, trong đó bao gồm toàn bộ diện tích huyện đảo Lý Sơn.

Theo quy hoạch, tại đảo Lớn (huyện Lý Sơn) sẽ phát triển các khu đô thị dọc mặt tiền bờ biển phía Nam theo hướng tiếp cận trực tiếp đường bờ biển, phát triển các khu sinh thái biển, các hoạt động vui chơi cao cấp và đặc sắc. Đồng thời cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp và bảo tồn không gian phố cổ, hình thành các tuyến phố đi bộ, phố du lịch, phát triển các công trình hỗn hợp đa chức năng trên cơ sở sử dụng tiết kiệm quỹ đất trên đảo.

Còn tại khu vực đảo Bé sẽ phát triển các khu dân cư mới theo hướng kết hợp ở và khai thác phục vụ du lịch. Khu vực này được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; khai thác và sử dụng bền vững không gian và tài nguyên biển phục vụ phát triển du lịch.

Đặc biệt, tại huyện đảo Lý Sơn cũng được quy hoạch sân bay với quy mô khoảng 153 ha.

Riêng về định hướng phát triển đô thị, Quảng Ngãi phấn đấu giai đoạn 2026 - 2035 huyện Lý Sơn đạt tiêu chí đô thị loại 4. Trong giai đoạn 2036 – 2045, tỉnh tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng nâng cao cho các đô thị, hướng tới thành lập thành phố Bình Sơn, thành phố Lý Sơn (huyện Lý Sơn) trực thuộc tỉnh.

Ngày 22/5 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Theo quy hoạch, việc tổ chức không gian phát triển tỉnh Quảng Ngãi sẽ theo sáu vùng không gian phát triển động lực gồm: Vùng kinh tế động lực cụm đô thị và trung tâm dịch vụ; vùng động lực công nghiệp của tỉnh; vùng kinh tế sinh thái ven biển; vùng kinh tế rừng xanh; vùng kinh tế nông nghiệp; vùng kinh tế biển đảo.

Tại Quảng Ngãi sẽ hình thành hai trung tâm động lực tăng trưởng. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất trở thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trung tâm động lực tăng trưởng thứ hai là Khu du lịch đảo Lý Sơn sẽ trở thành trung tâm du lịch biển – đảo quốc gia.

Kiểm soát chặt chẽ việc mua bán đất đai

Ngày 15/5, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Tại buổi kiểm tra, ông Minh cho biết thực hiện đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan liên quan triển khai lập các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, trong đó có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn.

Để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Lý Sơn trong thời gian đến, với mục tiêu xây dựng và phát triển huyện Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển - đảo theo định hướng của Trung ương và của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn, UBND huyện Lý Sơn phải chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

Trong đó, tuyệt đối nghiêm cấm việc chuyển nhượng, cho, tặng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa (phân lô) không đúng quy định pháp luật; nghiêm cấm việc san lấp mặt bằng, xây dựng công trình khi chưa có quyết định cho phép của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Lý Sơn cập nhật tất cả danh mục các dự án dự kiến đầu tư trên địa bàn (kể cả trước mắt và lâu dài) theo định hướng phát triển huyện Lý Sơn trong tương lai, đồng thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, cân đối các nguồn lực để phê duyệt lộ trình tổ chức triển khai trong thời gian đến.

Ngày 16/5 vừa qua, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trái phép, có dấu hiệu đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi “ôm đất” chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

UBND huyện Lý Sơn yêu cầu Bộ phận Một cửa huyện Lý Sơn tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ, không tiếp nhận các trường hợp giao dịch chuyển nhượng không đúng đối tượng sử dụng đất và không đúng quy định của pháp luật.

Công an huyện Lý Sơn được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, kiểm tra và đấu tranh, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp nhận chuyển nhượng không đúng quy định.

Trong đó lưu ý các trường hợp mang tính đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi mua đất chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, ảnh hưởng trong chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.