Loading map...

Công ty Phương Thảo đề muốn làm 2 dự án khu đô thị 100 ha tại Quảng Trị

18/03/2023 08:40

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án trên địa bàn thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng) gồm: Đầu tư xây dựng Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh và Khu đô thị phía Nam thị trấn Diên Sanh.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị phía Đông hồ Đập Thanh với diện tích nghiên cứu hơn 40 ha; Khu đô thị phía Nam thị trấn Diên Sanh có diện tích 60 ha, trong đó khu vực thiết kế là 37,3 ha. Nguồn vốn thực hiện 2 dự án này là vốn tự có của nhà đầu tư và vốn huy động.

Các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại - Dịch vụ Phương Thảo làm chủ đầu tư, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý dự kiến sẽ khởi công thực hiện và hoàn thành vào năm 2027.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận ý tưởng nghiên cứu đầu tư xây dựng 2 dự án khu đô thị tại huyện Hải Lăng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại - Dịch vụ Phương Thảo.

Ông Đồng yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Hải Lăng, các ngành chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết dự án sao cho phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, huyện. Bên cạnh đó cần sớm hoàn tất danh mục thu hồi đất và báo cáo để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp dự kiến vào tháng 7/2023.

Riêng về quá trình thực hiện, phía nhà đầu tư phải tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục trình tự pháp luật về đấu thầu để dự án sớm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.