Loading map...

Siết chặt quản lý đất đai, xây dựng tại 3 khu vực triển khai các dự án lớn ở Đắk Nông

18/03/2023 10:01

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (ảnh minh họa)

UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, theo phản ánh của dư luận, hiện nay tại các khu vực thực hiện dư án trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa, tình trạng lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Cùng với đó là tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, đặc biệt là việc xây dựng nhà, tạo lập công trình, giếng khoan, trồng cây trái phép để nhằm mục đích trục lợi diễn ra thường xuyên, liên tục, gây khó khăn trong công tác quản lý, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, thành phố Gia nghĩa và UBND cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo vệ, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Song song với đó, bảo vệ, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp, đặc biệt là việc xây dựng nhà, tạo lập công trình, giếng khoan, trồng cây trái phép để nhằm mục đích trục lợi tại các khu vực các dự án có liên quan.

Cụ thể là khu vực xây dựng tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn tỉnh; khu vực dự án đường Đạo Nghĩa – Quảng Khê và các dự án đường giao thông trên địa bàn tỉnh; các khu vực kêu gọi thu hút đầu tư dự án đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.