Loading map...

GIÚP BẠN TÍNH TOÁN SỐ TIỀN CẦN TRẢ HÀNG THÁNG KHI VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA NHÀ, ĐẦT TRẢ GÓP.

Duy nhất 2 nền kết nối KCN . Giá 1.66 tỷ
Địa chỉ: thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, Bến Tre, Việt Nam

Tỷ

Ví dụ: 2,5 Tỷ, gõ 2.50

%

Ví dụ: 11,5%, gõ 11.50

% Năm