Loading map...
Sắp Xếp: Theo Ngày Mới Nhất
Trình bày 31-40 trong số 2,831 mục.
image
Bán

BÁN NHÀ VÀ TRANG TRẠI

𝐁𝐀́𝐍 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑Ạ𝐈 𝐗𝐀̃ 𝐋Ộ𝐂 𝐓𝐇Ạ𝐂𝐇 𝐋Ộ𝐂 𝐍𝐈𝐍𝐇 - 𝐁𝐏

𝐓𝐨̂𝐢 𝐜ầ𝐧 𝐛𝐚́𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 5 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐠ủ 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮ồ𝐧𝐠 𝐭𝐫ạ𝐢 𝐜𝐡ă𝐧 𝐧𝐮𝐨̂𝐢, 𝐝𝐞̂, 𝐠𝐚̀, 𝐛𝐨̀, 𝐥ợ𝐧....𝐝𝐢ệ𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 10×120 = 1200𝐦2 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝐜𝐨́ 200𝐦2 𝐭𝐡ổ 𝐜ư -𝐃𝐢ệ𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝ự𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 500𝐦2 - 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝐠ồ𝐦 𝐧𝐡𝐚̀ ở ,𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫ạ𝐢, 𝐧𝐡𝐚̀ để 𝐱𝐞 ,đầ𝐲 đủ -
Đ𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐜𝐡𝐮ồ𝐧𝐠 𝐭𝐫ạ𝐢 80𝐭𝐫/𝐧ă𝐦. -𝐂𝐚́𝐜𝐡 đườ𝐧𝐠 𝐧𝐡ự𝐚 80 𝐦 -
𝐆𝐢𝐚́ 𝐛𝐚́𝐧 2,6 𝐭ỷ [ 𝐛𝐚𝐨 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐫ọ𝐧 𝐠𝐨́𝐢 ] -𝐦ọ𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧, 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨, 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 ả𝐧𝐡, đ𝐜 ,𝐭𝐡ậ𝐭 100% - 𝐚𝐢 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜ầ𝐮 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐡 𝐭𝐫ự𝐜 𝐭𝐢ế𝐩 để 𝐛𝐢ế𝐭 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐢 𝐱𝐞𝐦 , -
𝐒đ𝐭 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡ệ : 0981956556

Xã Lộc thạnh, Lộc Thạnh, Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam
  • 5
  • 3
  • 1191.5 m2
  • Tây Nam
  • Giá: 2.6 Tỷ
  • 01-03-2023